veldverdeling op Zaterdag 17 oktober

W17MP-0014 Zo 17/10/2021 13u30 KERDAVO AVELGEM A VKt Torhout B BC
W13MP-0035 Zo 17/10/2021 13u30 KERDAVO AVELGEM A Izegems Volley Team A A
WP1D-0036 Zo 17/10/2021 18u30 KERDAVO AVELGEM A BEVO BEOBANK ROESELARE C BC