Toelichting bij de vraag om “zo vroeg” in te schrijven.

Waarom moeten we zo vroeg inschrijven/ betalen ?

De bond (VVB) vraagt ons alle ploegen in te schrijven voor eind april.  Als club moeten we dus bevestigen met hoeveel ploegen we in competitie gaan.
Dit is voor ons een heel moeilijke oefening als we nog niet weten of uw kind volgend jaar nog zal spelen of niet.
Schrijven we onze ploegen in en moeten we achteraf vaststellen dat we niet genoeg speelsters hebben om een ploeg te starten dan krijgen we vanuit de bond een boete. Achteraf ploegen bijvoegen kan niet meer. De boete loopt  hoog op als de kalenders al opgemaakt zijn, want dan spreken we van forfait.

Als je denkt aan stoppen : laat het dan weten.     We kunnen je dan schrappen…

De bond vraagt ons om tussen 1 april en eind april de speelsters te schrappen die niet meer zullen spelen.  Dit is de eerste schrappingsperiode.
De speelsters waarvan we zeker zijn dat ze niet meer gaan spelen volgend seizoen willen we  tijdens die schrappingsperiode graag schrappen uit de ledenlijstlijst.

Verder spelen natuurlijk !

Voor alle speelsters gaan we er van uit dat ze volgend seizoen wél gaan spelen.
Wie ons niets laat weten en /of tegen de door ons gevraagde betaaldatum niet inschrijft / betaalt brengt ons  echt in de problemen.
Reden : De ploegindeling is dan doorgegeven aan de bond, en de factuur van inschrijving bij de bond, verzekering speelsters, is onherroepelijk.

Het standpunt van de VVB
Betaald = “Betaald”. Terugbetaling is niet mogelijk want daarvoor dient de schrappingsperiode.

 

Samengevat

Mogen wij u vragen om vroeg in te schrijven en het lidgeld te storten.
Op basis daarvan kunnen wij onze ploegindeling optimaal  laten verlopen.
Stoppen achteraf betekent veel verloren moeite, frustratie en verloren centen.