Intern reglement   / Clubcode      REV. Juni 2024

Beste speler, ouder, trainer, bestuur …

Onze volleybalclub Kerdavo Avelgem integreert in zijn clubbeleid onderstaande clubcode.

Officieel noemt dit het “Intern Reglement”

Deze bestaat uit een aantal concrete afspraken voor een goede werking van de club.

Op de site kunnen jullie onder het tabblad ‘Over ons’ meer informatie vinden over de privacyverklaring en de verzekeringspolis.

Op Training

1.     We zijn op alle trainingen aanwezig. Indien we bij hoge uitzondering (bv. ziekte) toch niet kunnen aanwezig zijn, dient de trainer daarvan zo vroeg mogelijk gewaarschuwd worden. Indien te vaak afwezig, kan je hierop aangesproken worden om nieuwe afspraken te maken hieromtrent.

2.     10 minuten voor training begint, zijn we in uitrusting in de zaal aanwezig en begint iedereen indien mogelijk het net gezamenlijk op te zetten. Intapen en verzorging of sanitaire behoeftes dienen daarvoor te gebeuren. Bij blessures meld je dit voor de training aan de trainer.

3.     Tijdens het bijwonen van trainingen worden geen ringen, armbanden of uurwerken gedragen, dit om kwetsuren te vermijden. Lang haar wordt samengebonden en zo nodig worden haarspelden gebruikt. Aangepast schoeisel is vanzelfsprekend. Kauwen hoort niet thuis op een volleybalterrein. Gsm’s worden niet gebruikt tijdens de volleybalactiviteiten. Spelers die afgezet en opgehaald worden aan de sporthal, laten hun gsm en andere waardevolle spullen bijgevolg beter thuis. Indien de speler toch zijn ouders wil bereiken of de ouders de spelers willen bereiken, kan steeds de trainer/sportdienst opgebeld worden. Indien de speler zijn gsm toch bij heeft, wordt deze gedurende de activiteit aan de trainer bezorgd.

4.     Na de training helpt iedereen met het afbreken van het terrein, het verzamelen van de ballen en het opruimen van het gebruikte materiaal. De training is pas afgelopen na de yell, niemand verlaat vroeger de sporthal.

5.     We dragen zorg voor het clubmateriaal die door de club verstrekt wordt. Beschadigingen worden meteen gemeld aan de trainer of ploegverantwoordelijke.

6.     Er wordt gezorgd dat de kleedkamers en de sportzaal netjes worden achtergelaten, dus we laten geen drankblikjes, flessen en andere voorwerpen achter als we de zaal en de kleedkamer verlaten. In de zaal zijn blikjes in ieder geval verboden.

7.     We begroeten onze medespelers en trainers met de Kerdavo-groet voor elke training. We tonen ook interesse voor de prestaties van de andere ploegen en komen af en toe supporteren.

8.     De spelers, ouders, supporters, trainers en bestuursleden stellen gepast gedrag. Dit zowel voor, tijdens als na de training. Discriminatie, homofobie, racisme, pesten en vandalisme behoren hier niet toe. We werken allen samen aan een omgeving die focust op gepast gedrag. Indien ongewenst gedrag voorkomt, kan men hiermee naar het AanspreekPunt Integriteit (API): Hanne  Dewilde.

9.     We doen in de mate van het mogelijke mee aan de niet-sportieve organisaties van de club en maken familie en vrienden ook warm voor die organisaties.

10. We herkennen bestuursleden en medewerkers van de club, ook buiten de muren van de sporthal en buiten de sportmanifestaties en begroeten elkaar.

11. Een gezonde levensstijl begint bij gezond eten en drinken. Tijdens de training wordt er niets gegeten. Het is enkel toegelaten om water te drinken. Frisdrank is dus niet toegelaten, inclusief sportdranken.

12. Alcohol, tabak en drugs zijn strikt verboden tijdens de activiteiten.

13. We brengen altijd onze eigen drinkfles mee op training. Deze kan gevuld worden in de sporthal, aan de ingang is een waterkraantje. Grote flessen worden niet meer aangeboden.

 

Op wedstrijden

1.     We zijn op alle wedstrijden aanwezig. Indien we bij hoge uitzondering (bv. ziekte) toch niet kunnen aanwezig zijn, dient de trainer daarvan zo vroeg mogelijk gewaarschuwd worden. Indien te vaak afwezig, kan je hierop aangesproken worden om nieuwe afspraken te maken hieromtrent.

2.     10 minuten voor de opwarming begint, zijn we in uitrusting in de zaal aanwezig, vroeger indien noodzakelijk. Spelers helpen mee met het op- en afbreken van de terreinen. Dit is geen taak van de trainer. Intapen en verzorging of sanitaire behoeftes dienen daarvoor te gebeuren. Bij blessures meld je dit voor de opwarming aan de trainer. Afval wordt in de vuilbak gedaan. Op welk terrein je moet spelen, is te zien op de website van Kerdavo.

3.     Tijdens het bijwonen van de wedstrijden worden geen ringen, armbanden of uurwerken gedragen, dit om kwetsuren te vermijden. Lang haar wordt samengebonden en zo nodig worden haarspelden gebruikt. Aangepast schoeisel is vanzelfsprekend. Kauwen hoort niet thuis op een volleybalterrein. Gsm’s worden niet gebruikt tijdens de volleybalactiviteiten en in de sportzak gelaten. Indien geen sportzak ter beschikking, bewaart de trainer de gsm’s en andere waardevolle spullen tot na de training.

4.     Sporttassen worden allemaal achter de bank geplaatst zodat deze niet in de weg staan tijdens het spelen. 

5.     Bij competitiewedstrijden (tot en met U17) wordt, volgens beschreven in het beleidsplan, getracht om iedereen ongeveer evenveel te laten spelen. Aanwezigheid op training, de mate van verwittigen, mentaliteit kunnen hier ook een rol spelen. Bekerwedstrijden vormen een uitzondering.

6.     Alle spelers volgen de time-out mee op een positieve manier en luisteren mee naar de feedback van de coach.

7.     Na de wedstrijd gaat de groep naar de kleedkamer en iedereen doucht zich. Dit heeft een grote meerwaarde voor de ploeggeest.

8.     Na de wedstrijden worden de gebruikte wedstrijdtruitjes in de sporttas voor de truitjes van de ploeg verzameld door een door de trainer/ploegverantwoordelijke aangeduide speler.

9.     Na het douchen proberen we zeker bij thuiswedstrijden nog een gezamenlijk bezoek aan de cafetaria te brengen.

10. Volleybal is een ploegsport. Winnen doe je als team, verliezen ook. We steunen elkaar tijdens de wedstrijden en dit steeds op een positieve manier. Trainers en bestuur treden op indien nodig.

11. De spelers, ouders, supporters, trainers en bestuursleden stellen gepast gedrag. Dit zowel voor, tijdens als na de wedstrijd. Discriminatie, homofobie, racisme, pesten en vandalisme behoren hier niet toe. We werken allen samen aan een omgeving die focust op gepast gedrag. Indien ongewenst gedrag voorkomt, kan men hiermee naar het AanspreekPunt Integriteit (API): Hanne Dewilde.

12. Ook op wedstrijden nemen we elk onze eigen drinkfles mee. Deze kan gevuld worden in de sporthal, aan de ingang is een waterkraantje. Grote flessen worden niet meer aangeboden.

13. Reservespelers naast het veld supporteren actief mee voor de spelers op het veld, als 1 team.