Beste allemaal                                                                                                 28 april 2024

 

Het einde van het seizoen is aangetreden! Dat wil zeggen dat we druk bezig zijn met de regelingen voor volgend seizoen. Uiteraard verwachten we jullie volgend seizoen terug en blijft uw engagement voor onze activiteiten heel belangrijk om financieel de club in evenwicht te houden.
Op basis van dit kunnen wij u bevestigen dat het lidgeld hetzelfde blijft als vorig seizoen. 

 Graag hadden wij uw inschrijving binnen tegen 10 mei.

 

Volgend seizoen gaan we verder met hetzelfde systeem van lidgeld met een gedeelte “vast lidgeld” en een “variabel” gedeelte. 
In het lidgeld voor 2024-2025 zitten de verzekering, de trainingen, het sportkamp eind augustus, eventuele wedstrijden en wat kleinere evenementen zoals Sinterklaas en de paashaas … vervat. 

 

Bij de inschrijving van het oudste kind bedraagt het inschrijvingsgeld:

o   €135 (85 +50) voor de speelsters die beginnen in de volleybalschool

o   €230 (180+50) voor de speelsters van 2.0, 2.B en U11

o   €250 (200+50) voor speelsters van de U13 en ouder.


 

Bij de inschrijving van het 2de kind bedraagt het inschrijvingsgeld:

o   €75 voor de speelsters die beginnen in de volleybalschool

o   €170 voor de speelsters van 2.0, 2.B en U11

o   €190 voor speelsters van de U13 en ouder.

Voor het 3de/4de ingeschreven kind betaal je respectievelijk €10/€20 minder.

 


Om misverstanden te vermijden, wensen wij geen cash te ontvangen en vragen wij u over te schrijven op het rekeningnummer van Kerdavo Avelgem, BE 21 7380 1074 5703, met onderstaande mededeling.

Mededeling: Lidgeld2024 + naam + voornaam van de speelster

 


We hebben de inschrijvingen snel nodig om onze inschrijvingen bij de bond in orde te kunnen brengen. Mogen we op uw begrip rekenen daarvoor? Wacht dus liefst niet te lang.

Nog belangrijk, op de site vinden jullie de clubcode. Door in te schrijven, geef je automatisch je akkoord met de volledige clubcode. Gelieve deze goed door te nemen en op te volgen om zo samen een sterk team te vormen volgend seizoen.

 Aanvullende  verduidelijking voor het vaste en variabele lidgeld

 

Het “vaste” lidgeld voor volgend seizoen bedraagt:

o   €85 voor de speelsters die beginnen in de volleybalschool

o   €180 voor de speelsters van 2.0, 2.B en U11

o   €200 voor speelsters van de U13 en ouder.

 Voor het 2de en 3de ingeschreven kind betaal je respectievelijk €10/€20 minder.

 

Het “variabel deel” van het lidgeld per gezin is €50.

Om het gezinsvriendelijk te houden wordt het variabel deel enkel bij de eerst aangeslotene gerekend.

 De club moet verschillende activiteiten organiseren om het budget rond te krijgen. Jullie inzet hiervoor is zeer belangrijk. Wij begrijpen evenwel dat dit niet voor iedereen evident of mogelijk is en willen niemand verplichten.

Wie zich graag inzet voor bepaalde activiteiten kan volledig het variabel deel van het leidgeld terugverdienen. Wie dat liever niet doet of kan, verdient minder of niets terug.

 

 Hoe kan je nu terugverdienen? (max 50 euro terug te verdienen)

·         Je verkoopt minimum 10 dozen pralines à €25 terug.

·         Je verkoopt minimum 10 ontbijten à €25 terug.

Wanneer een speelster zich in de top 20 “verkoopt” van pralines of ontbijten dan verdient zij sowieso het volledig bedrag terug (€50). Dit wordt dan verrekend op het einde van het seizoen.